Digitalna pristupačnost

radnik.jpg
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZA STARIJE OSOBE

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar (referentni broj Ugovora: KK.04.2.1.04.0383)

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu zgrade Doma za starije osobe Bjelovar kojom će se postići značajne energetske uštede tj. smanjenje potrošnje energije u zgradi.
Energetskom obnovom doprinijet će se smanjenju godišnje potrošnje primarne energije za 1.694.417,29 kWh/god uz povećanje kvalitete i standarda korištenja objekta.

Aktivnosti na projektu:

 1. Izrada projektne dokumentacije,
 2. Radovi na energetskoj obnovi zgrade,
 3. Stručni nadzor građenja,
 4. Upravljanje projektom,
 5. Promidžba i vidljivost,
 6. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove.

Ciljnu skupinu projekta čine zaposlenici i korisnici Doma za starije osobe Bjelovar.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 1.694.417,29 kWh/godišnje odnosno 56,20% nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti;
 • smanjenje isporučene energije za grijanje u zgradi za 724.492 kWh/godišnje odnosno 50,9% nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti;
 • smanjenje ispusta CO2 za 56,64% nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti.

Rezultat projekta energetsko obnovljene zgrade Doma za starije osobe Bjelovar u vidu pozitivnih učinka biti će dugoročno na raspolaganju učenicima i zaposlenicima škole čime će se doprinijeti poboljšanju uvjeta održavanja odgojno-obrazovnih aktivnosti, dok će projektni rezultati dugoročno utjecati na sve buduće polaznike škole, zaposlenike škole, roditelje i posjetitelje. Neizravni učinci projekta vidljivi su kroz ulaganja u sektor obrazovanja u nerazvijenim područjima na području Republike Hrvatske.

Provedba projekt će kroz informativne aktivnosti promidžbe i vidljivosti utjecati na povećanje svijesti šire javnosti o učincima i potrebama za provedbom mjera energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije. Projekt energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Bjelovar može se smatrati primjerom dobre prakse u održivom upravljanju energijom u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU:

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.276.142,36 kn, dok je vrijednost prihvatljivih troškova 12.677.045,68 kn.
 • Iz EU fondova dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 7.690.302,40 kn.
 • Razdoblje provedbe projekta: od 16.11.2018. godine do 16.08.2021. godine
 • Kontakt osoba za više informacija o projektu:
 • Kontakt osoba: Jasmina Radojčić, ravnateljica Doma za starije osobe Bjelovar
 • Broj telefona: 043 631 500
 • E-pošta: ravnatelj@dom-bjelovar.hr
  -
  ---------------------------------------------------------------------------------

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“