Digitalna pristupačnost

radnik.jpg
AKTIVNOSTI
Osim primarnih zadatak pružanja usluge smještaja, prehrane i zdravstvene njege, u Domu se organizira radna terapija te rekreativne i druge slobodne aktivnosti u kojima korisnici mogu sudjelovati ovisno o njihovim psiho-fizičkim sposobnostima, željama i interesima.
U Domu se redovito obilježavaju blagdani i praznici te se organiziraju razna kulturno–zabavna i rekreativna događanja.

Socijalni rad

Kroz individualne i grupne aktivnosti socijalnog rada korisnicima se osigurava  ugodan  i  brižan  prihvat u  Dom te im se pruža pomoć u prilagodbi na novu sredinu, pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza u  Domu  i  izvan Doma, rješavanju konfliktnih situacija te problema koje sami ne mogu riješiti.


IMG 1246JPG
IMG 1254JPG
IMG 1259JPG
DSC1147JPG
hus
kup


Radna terapija

  • Radna terapija provodi se kroz grupne aktivnosti i kroz individualni rad s korisnikom.

  • Kreativne radionice provode se s ciljem održavanja motoričkih, senzoričkih i kognitivnih funkcija korisnika.

 

Termini radionica: Odjel pojačane njege: ponedjeljak, srijeda i petak 9:00 h – 11:00 h

Stambeni dio: četvrtak, 9:00 h – 12:00 h          

 

  • Socijalizacijske grupe provode se s ciljem održavanja psihosocijalnih vještina i sposobnosti korisnika.

Termin: utorak, 7:00 h – 8:00 h                   

 

  • Rekreacijska grupa uz glazbu provodi se na stambenom dijelu s ciljem održavanja aktivnosti dnevnog života, funkcionalne pokretljivosti, motoričkih sposobnosti i vještina korisnika.

Termin: ponedjeljak, srijeda i petak, 7:30 h  i 8:30 h

 

  • Individualni rad s korisnikom provodi se ovisno o procjeni, potrebi i želji korisnika.

IMG-20220901-WA0000
IMG-20220901-WA0001
IMG-20220901-WA0005
IMG-257ed517b28f017939b611c36db62270-V
IMG-377a3066352fa57b1092d36cc7f7aa98-V
IMG-ae87b32f5a7cf40e80e61a3581c3dbf7-VOstale aktivnosti

Zbor i dramsko-literarna grupa

U Domu je aktivan zbor i dramsko-literarna grupa koji omogućavaju korisnicima da iskažu svoju kreativnost i vještine te svojim nastupom i literarnim radovima uveličaju domske priredbe.

Društvene igre i pikado

Svoje slobodno vrijeme korisnici mogu upotpuniti igrajući društvene igre (Čovječe ne ljuti se, šah, kartanje, domino) i pikado.

Termin društvenih igara: utorak, 13:00 h

Termin pikada: petak, 9:00 h


Zdravlje

Mjerenje tlaka i šećera u krvi

U Domu svakog utorka u 8:00 h u suradnji s patronažnom službom Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije korisnici imaju mogućnost mjerenja tlaka i šećera u krvi.

Fizikalna terapija

Fizikalnu terapiju s korisnicima provode fizioterapeuti primjenjujući fizikalne procedure prema preporuci liječnika specijalista fizijatra i ortopeda. Fizikalne procedure koje se primjenjuju su: toplinske procedure (parafin, infracrvena lampa), elektroterapijski postupci (TENS, DDS, IFS, EMS), ultrazvučna terapija i magnetoterapija.

terapija1
terapija2
terapija3
terapija4
terapija5
terapija6


Vjerski život

Vjerski život u Domu organiziran je u suradnji sa Župom sv. Antuna Padovanskog, Franjevački samostan Bjelovar. Sveta misa služi se svakog utorka u 10:30 h u domskoj kapelici. Korisnicima se redovito omogućava sveta ispovijed, blagoslov soba i bolesničko pomazanje.

U Domu je aktivna i molitvena grupa koja svakog dana moli Svetu krunicu u 10:30 h u prostoru domske kapelice.

kap1
kap3
kap4
kap6
kapel1
kapel2


Knjižnica

U sklopu Doma djeluje knjižnica zahvaljujući suradnji s Narodnom knjižnicom "Petar Preradović" Bjelovar u kojoj korisnici imaju mogućnost posuđivanja knjiga. (fotografija knjižnice)


Ostale kulturno-zabavne aktivnosti

Organizacija posjeta i programa dječjih vrtića, škola, volontera, kulturno umjetničkih društava, udruga i sl.

Organizacija koncerata, priredbi i predstava

Organizacija stručnih i informativnih predavanja

Obilježavanje državnih praznika i blagdana te ostalih značajnijih datuma

Proslave rođendana

IMG-20230117-WA0005
IMG-20230124-WA0001
IMG-3c8a1720f071c3f79987eecfe1a05b04-V
Untitled - 3
Untitled - 4
bok3

Rekreativne aktivnosti

Medicinska gimnastika i sportske aktivnosti provode se radi poboljšanja psiho-fizičkog zdravlja korisnika.

Grupnu medicinsku gimnastiku provodi fizioterapeut u svrhu održavanja mobilnosti, povećanja plućnog kapaciteta, povećanja snage muskulature te održavanja funkcije svakodnevnog života. U grupnoj medicinskoj gimnastici primjenjuju se slijedeći rekviziti: štapovi, elastične trake, utezi i sl.

 

Termin: Odjel pojačane njege: ponedjeljak i četvrtak, 9:00 h – 9:30 h

              Stambeni dio: ponedjeljak, srijeda i petak 9:30 h – 10:00 h

Nakon grupne medicinske gimnastike korisnici imaju mogućnost  sudjelovanja u sportskim aktivnostima igranja košarke, odbojke, bacanja koluta i pikada, a za vrijeme toplijih dana mogu koristiti boćalište u vanjskom prostoru Doma.

Individualna kineziterapija provodi se individualno s korisnikom, svakodnevno u jutarnjim terminima na odjelu pojačane njege. Individualnu kineziterapiju provodi fizioterapeut primjenjujući vježbe za povećanje mobilnosti zglobova, snage muskulature, povećanja plućnog kapaciteta, ubrzavanja cirkulacije i kondicioniranja organizma.

 

(fotografije)


Ostali sadržaji

U sklopu Doma nalazi se ljekarna, frizerski salon i kafić. 

ka1
ka2
ka3
ka4
ljekarna1
ljekarna2
ljekarna3
salon1
salon2
salon3
salon4
salon5